ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณาอ่าน ก่อนลงทะเบียนชุมนุม
1) ในการสมัครลงทะเบียนชุมนุม นักเรียนจะต้องใช้รหัส เพื่อยืนยันตัวตน โดยช่องชื่อผู้ใช้งานให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และช่องรหัสผ่านให้ใส่เลขวันเกิด 8 หลัก เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 5 มกราคม 2550 ให้นักเรียนใส่เป็น 05012550
2) นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3) กรณีที่มีการลงทะเบียนชุมนุมไปแล้ว แล้วนักเรียนต้องการเปลี่ยน นักเรียนสามารถทำได้โดยลบข้อมูลการลงทะเบียนเดิมออก แล้วเลือกลงทะเบียนชุมนุมใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียน
4) กรณีที่นักเรียนลงทะเบียนผ่าน smartphone ควรปรับหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าเว็บได้ครบถ้วน
5) กรณีที่นักเรียนลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรือมีปัญหาในการเลือกกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อคุณครูพูลทรัพย์ ภูนุช ที่ห้อง 138
6) กรณีที่นักเรียนลงชื่อเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ให้ติดต่อคุณครูวดี ศรีเที่ยงตรง ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 123

ผู้ประกาศ : นายนฤชัย จ่างศรี วันที่ : 14-04-2021 15:13:43

ลงชื่อเข้าใช้งาน