ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ระบบเปิดลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณาอ่าน ก่อนลงชื่อใช้งาน
(1) ในการสมัครชุมนุม นักเรียนจะต้องใช้รหัส เพื่อยืนยันตัวตน โดยช่อง ชื่อผู้ใชงาน ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และช่องรหัสผ่านให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก . (2) อนุญาตให้นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น . (3) กรณีที่มีการสมัครชุมนุมไปแล้ว แล้วนักเรียนต้องการเปลี่ยน นักเรียนสามารถทำได้โดยลบข้อมูลการสมัครชุมนุมเดิมออก แล้วกดสมัครชุมนุมใหม่ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร . (4) กรณีที่นักเรียนสมัครผ่าน smartphone ควรปรับหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าเว็บได้ครบถ้วน . (5) นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ ให้ติดต่อครูนฤชัย เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในระบบ ถ้าไม่มาติดต่อจะเลือกชุมนุมไม่ได้ . (6) หากนักเรียนลงชื่อเข้าใช้งานระบบไม่ได้ หรือหากพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อคุณครูนฤชัย .

ผู้ประกาศ : นายนฤชัย จ่างศรี วันที่ : 05-11-2019 05:58:58

ลงชื่อเข้าใช้งาน